Journal / Paper Name

Title

Author

Date

Prajavani

Samshodhakarige Sawalaada Sarvabhasha Kannada Kavya

Prof. G.Venkatasubbiah

11 May 2003